#
ธนาคารกรุงไทย (ฝาง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ATM กรุงไทย (แม็คโครฝาง )
#เอทีเอ็มกรุงไทย #ตู้ถอนเงินกรุงไทย #ตู้โอนเงินกรุงไทย
#
ATM กรุงไทย (โรงพยาบาลฝาง )
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กรุงไทย
#
ATM กรุงไทย (หน้า 7-11 (บ้านหนองบัว(อ.ฝาง)) )
#เอทีเอ็มกรุงไทย #ตู้ถอนเงินกรุงไทย #ตู้โอนเงินกรุงไทย
#
ATM กรุงไทย (ที่ว่าการอำเภอฝาง )
#เอทีเอ็มกรุงไทย #ตู้ถอนเงินกรุงไทย #ตู้โอนเงินกรุงไทย
#
ATM กรุงไทย (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอฝาง )
#เอทีเอ็มกรุงไทย #ตู้ถอนเงินกรุงไทย #ตู้โอนเงินกรุงไทย
#
ATM กรุงไทย (เทศบาลตำบลเวียง )
#เอทีเอ็มกรุงไทย #ตู้ถอนเงินกรุงไทย #ตู้โอนเงินกรุงไทย
#
ATM กรุงไทย(นิ่มซีเส็งฝาง)
#เอทีเอ็มกรุงไทย #ตู้ถอนเงินกรุงไทย #ตู้โอนเงินกรุงไทย
#
ATM กรุงไทย(โลตัสฝาง)
#เอทีเอ็มกรุงไทย #ตู้ถอนเงินกรุงไทย #ตู้โอนเงินกรุงไทย