#
ธนาคารกรุงเทพ (สาขาไชยปราการ)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ATM กรุงเทพ ( ปตท.ไชยปราการ)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กรุงเทพ
#
ATM กรุงเทพ (7-11ไชยปราการ 2 )
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กรุงเทพ
#
ATM กรุงเทพ (โลตัส ไชยปราการ )
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กรุงเทพ