#
ธนาคารกรุงเทพ (สาขาฮอด)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ATM กรุงเทพ ( โลตัส ฮอด)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กรุงเทพ