#
ธนาคารกรุงเทพ (สาขาสะเมิง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ