ธนาคารกสิกรไทย (สาขาแม่โจ้)

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ

ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสามแยกสันทราย)

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ