ธนาคารออมสิน (สาขาหางดง)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน