#
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขา Express สันป่าตอง (เชียงใหม่))
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ