#
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาแม่ริม (เชียงใหม่))
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไทยพาณิชย์