ธนาคารกรุงเทพ (สาขาแม่โจ้ )

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ

  ธนาคารกรุงเทพ (สาขาตลาดสันทรายเชียงใหม่ )

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ

ธนาคารกรุงเทพ (สาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สาขาไมโคร))

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ

  ธนาคารกรุงเทพ (เทสโก้โลตัสสันทราย)

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ