ธนาคารกรุงเทพ (สาขาแม่ริม)

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ