#
โรงกลึงธีรวัฒน์การช่าง
#อ๊อกเชื่อม #กลึง #เชื่อมอลูมิเนียม