ร้านบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป [สันกลาง บ้านร่องขุ่น]

#ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า #ซ่อมทีวี #ซ่อมเครื่องมือช่าง

บ้านอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาสันกำแพงบ่อสร้าง)

#ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า #ซ่อมทีวี #ซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น