#
  วีไอซี เซ็นเตอร์ (สันป่าตอง)
#น้ำแข็งหลอดเล็ก #น้ำแข็งก้อนหลอดใหญ่
#
โรงน้ำแข็งสุขเสรี เอสไอซี (สันป่าตอง)
#โรงน้ำแข็ง #น้ำแข็ง #ส่งน้ำแข็ง