#
โรงน้ำแข็งเชียงใหม่กิจวารี
#โรงน้ำแข็ง #ส่งน้ำแข็ง
#
จิ๊บน้ำแข็ง
#น้ำแข็ง #หลอดใหญ่ #บริการถังน้ำแข็ง