สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

#บริการโลหิตแห่งชาติที่ #10 #บริจาคเลือด

ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

#บ้านพักคนชรา #สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ #บ้านธรรมปกรณ์

มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้

สำนักงาน มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ

#มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่

มูลนิธิขาเทียม

#ขาเทียม #มูลนิธิ

มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ

#เด็กกำพร้า #สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า #ทำบุญ

สำนักงานมูลนิธิรวมใจ เชียงใหม่

#มูลนิธิ #บริจาคโลงศพ #อปพร

มูลนิธิศุภนิมิต ภาคเหนือ

#มูลนิธิ #ช่วยเด็กยากไร้ #บริจาค

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

#ทุนการศึกษา #มูลนิธิ

บ้านเตื่อมฝัน กลุ่มคนไร้บ้าน

#กลุ่มคนไร้บ้าน #มูลนิธิ

มูลนิธิดรุณาทร คอมแพสชั่น ประเทศไทย

#มูลนิธิ #อุปการะ #มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

#มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

บ้านนันทราษฎร์ มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ

#มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็ง #มูลนิธิ

มูลนิธิน้ำแห่งชีวิต

#มูลนิธิ #บริจาคสิ่งของ #บ้านพักชั่วคราวฟรี

มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน

#กวนอิมตึ้ง #ศาลเจ้า #กวนอิม

สถานธรรม กวงซีอิมพู่สัก

#สถานธรรม #เจ้าแม่กวนอิม

มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา

#ต้าฮ้วยฝอถัง #เจ้าแม่กวนอิม #พระโพธิสัตว์กวนอิม

บ้านสมานใจ

#ผ้าซาโอริ #ซาโอริ #ผ้าทอซาโอริ

  มูลนิธิเพื่อรัก

#ตรวจเลือด #HIV #เอดส์

มูลนิธิลานนารักษ์สัตว์

#น้องหมาหาบ้าน #ดูแลสุนัข #มูลนิธิหมา

มูลนิธิ เทียนต้า เจิ้งอี้ โรงทานเจ สถานธรรมเทียนเยี่ย

#สอนจีนกลางฟรี #สอนจีนกลาง #โรงทานเจ

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

#มูลนิธิอนุรักษ์ช้าง #บริจาคช่วยช้าง #บริจาคช่วยสัตว์

มูลนิธิกว๋องตุ้ง (กว๋องสิว)

#มูลนิธิ #กว๋องตุ้ง #ทำบุญโลงศพ