#
เคเคยู การ์ด (แม่ริมพลาซ่า)
#ยาม #รปภ #รักษาความปลอดภัย