เคเคยู การ์ด (แม่ริมพลาซ่า)

#ยาม #รปภ #รักษาความปลอดภัย