#
ห้องน้ำ ซัสโก้ (สันทราย )
#ห้องน้ำ #บริการห้องน้ำ #สุขา
#
ห้องน้ำ คาลเท็กซ์ (สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ )
#ห้องน้ำ #บริการห้องน้ำ #สุขา
#
ห้องน้ำ เชลล์(เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด)
#ห้องน้ำ #บริการห้องน้ำ #สุขา