ห้องน้ำ ปั๊มเอสโซ่ ESSO ซัสโก้ (สันทราย )

#ห้องน้ำ #บริการห้องน้ำ #สุขา

ห้องน้ำ บางจาก (สันพระเนตร)

#ห้องน้ำ #บริการห้องน้ำ #สุขา

ห้องน้ำ เชลล์(เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด)

#ห้องน้ำ #บริการห้องน้ำ #สุขา