ส. การไฟฟ้าสะเมิง

#อุปกรณ์ไฟฟ้า #หลอดไฟ #ปลั๊กไฟ

สิงโตทองโฮมมาร์ท

#สีทาบ้าน #เคมีเกษตร #ปูน

แอลพีปริ้นท์

#พิมพ์งาน #นามบัตร #ป้าย

สะเมิงโฟโต้ และ อุปกรณ์มือถือ

#อุปกรณ์มือถือ #ติดฟิลม์มือถือ #สายชาร์จมือถือ

น้ำดื่มไตเติ้ล

#ส่งน้ำดื่ม #น้ำดื่มถัง #ถังน้ำดื่ม

สะเมิงอาภรณ์

#เครื่องใช้พลาสติก #เครื่องใช้ประจำวัน #สินค้าอุปโภคบริโภค

ส. การค้า เฟอร์นิเจอร์

#เฟอร์นิเจอร์ #ตู้กับข้าว #เครื่องมือการเกษตร

ไร่กิตินันท์ การเกษตร

#อาหารสัตว์ #ข้าวกล้องดอย #ร้านขายข้าวสาร

ธนาเอกสาร

#ถ่ายเอกสาร #เคลือบบัตร #เคลือบแข็ง

สะเมิงโมบาย

#อุปกรณ์มือถือ #ติดฟิลม์มือถือ #สายชาร์จมือถือ

ภณิฎาพาณิชย์ อุปกรณ์การเกษตร

#อุปกรณ์การเกษตร #ปุ๋ยเกษตร #เชือกฟาง

ดีจังทุกอย่าง 20 บาท (ตลาดสะเมิงใต้)

#สินค้าทั่วไป #สินค้าพลาสติก #สินค้าเบ็ดเตล็ด

วัฒนอนันตภัณฑ์

#อุปกรณ์ช่วง #ยาง #สีทาบ้าน

สะเมิงสังฆภัณฑ์

#เครื่องไทยธรรม #ผ้าไตรจีวร #พระพุทธรูป

แอทเลิฟสะเมิง

#สินค้าทั่วไป #สินค้าพลาสติก #สินค้าเบ็ดเตล็ด