#
โฟโต้พร้าว
#ถ่ายภาพ #อัดภาพ #ถ่ายภาพติดบัตร
#
โฟกัสคัลเลอร์
#ถ่ายภาพ #อัดภาพ #ถ่ายภาพติดบัตร
#
จินตณาโฟโต้
#ติดตั้งเครื่องเสียง #ถ่ายภาพ #อัดภาพ