เอเซียมาร์ท (สาขาดอยสะเก็ด)

#รวมสินค้ามินิมาร์ท #สินค้าอุปโภค #สินค้าบริโภค

ไม้ไผ่แม่คือ

#ไม้ซาง #ไม้ยูคา #ไม้ไผ่

แทนแอร์เชียงใหม่

#แอร์ #จานดาว #กล้องวงจร

สวนองุ่นอิ่มสุข

#น้ำองุ่น #สวนองุ่น #องุ่นปั่น