ศรีทอง นาฬิกา

#ซ่อมนาฬิกา #เปลี่ยนถ่านนาฬิกา #เปลียนสายนาฬิกา