ช่างกานต์ ซ่อมนาฬิกา

#ซ่อมนาฬิกา #ถ่านนาฬิกา #เครื่องคิดเลข