สหชัยมอเตอร์ (สะเมิง)

#มอเตอร์ไซค์ #ตู้เย็น #เครื่องซักผ้า

ส. การไฟฟ้าสะเมิง

#อุปกรณ์ไฟฟ้า #หลอดไฟ #ปลั๊กไฟ