ไพฑูรย์ วัสดุ

#หลังคาเมทัลชีท #เหล็กเส้น #ปูนซีเมนต์

ไม้งาม

#ประตูไม้ #วงกบไม้ #ไม้แดง

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค CPAC (ดอยหล่อ)

#คอนกรีตผสมเสร็จ #CPAC #ปูนซีเมนต์

วัชรภัณฑ์

#วัสดุก่อสร้าง #สีทาบ้าน #สเปย์สี