#
ศุภโชค สังฆภัณฑ์
#สังฆภัณฑ์ #พระพุทธรูป
#
นาสังสิโม
#สังฆภัณฑ์ #พระ