#
ศิริ สังฆภัณฑ์
#สังฆภัณฑ์
#
นานา สังฆภัณฑ์
#เทียน #พวงมาลัย #สังฆภัณฑ์
#
อ.รุ่งเรือง สังฆภัณฑ์
#สังฆภัณฑ์ #เทียน #ผ้าไตรจีวร