#
บุญธรรมสังฆภัณฑ์
#ธูป #เทียน #สัง
#
เหมียว สังฆภัณฑ์
#สังฆภัณฑ์ #ธูป #เที่ยน