#
ลุงเริญหีบศพ
#โลงศพ #หีบศพ #โลงไม้สัก
#
มะลิ สังฆภัณฑ์
#เทียน #พวงมาลัย #สังฆภัณฑ์
#
นำบุญ สังฆภัณฑ์
#สังฆภัณฑ์ #บวชพระ #ผ้าไตร