#
สะเมิงสังฆภัณฑ์
#เครื่องไทยธรรม #ผ้าไตรจีวร #พระพุทธรูป