#
แดง สังฆภัณฑ์
#ธูป #เทียน #สัง
#
สันป่าสักพาณิชย์
#เครื่องสังฆภัณฑ์ #พระพุทธรูป #ไตรจีวร