#
แอร์เทคเชียงใหม่
#แอร์ #ล้างแอร์ #แอร์คาร์
#
ช่างเอ็มไดนาโม แบตเตอรี่ ป่าป้อง
#แบตเตอรี่รถยนต์ #ไดนาโม #แอร์รถยนต์
#
แม่คือแอร์ไดนาโม อ๊อกซิเจน
#แบตเตอรี่รถ #แอร์รถยนต์ #ไดนาโม