ชัยมอเตอร์

#ซ่อมมอเตอร์ไซค์ #ปะยาง #ถ่ายน้ำมันเครื่อง

เบนซ์ มอเตอร์ไบค์

#ซ่อมมอเตอร์ไซค์ #ปะยาง #ถ่ายน้ำมันเครื่อง