#
7-11 (สาขาแยกสนามบิน)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (ห้าแยกสันติธรรม 3)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 สาขา ช้างคลาน
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
  7-11 สาขา ประตูเชียงใหม่ 2
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขา เจ็ดยอด
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขาสุเทพ
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11( สาขา แยกศาลเด็ก 2)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 สาขาศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11(บ้านใหม่หลังมอ ซอย 7)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 สาขาเวียงบัว
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขา ขนส่งเพชรประเสริฐ)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขา รัตนโกสินทร์ 3)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขาสถานีรถไฟ
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (แม่คาว)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 สาขาเดอะเรสซิเดนซ์
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขา รพ.กรุงเทพ(เชียงใหม่)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 ( สาขาถนน สามล้าน) 7349
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขา ศิริมังคลาจารย์
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11( สาขาซอยวัดอุโมงค์)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขา พระสิงห์
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขา นวรัฐ)
#เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขา บ้านเชิงดอย[ถ.สุเทพ])
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขา บ้านศรีบัวเงิน 2
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขาโครงการอรสิริน)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขาหนองหอย
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขากาดขะจาว)
#ร้านสะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (บ้านตองกายเหนือ อ หางดง)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขา ข่วงสิงห์)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขาสามกษัตริย์)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #สะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 ( บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (บ้านโจ้)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขาโชตนา)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #สะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 ( สาขาสิงหราช )
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (บ้านเสาหิน)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 สาขาขนส่งช้างเผือก
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
  7-11 สาขาบ้านป่าตัน
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขา ตลาดสมเพชร
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7 -11 (สาขาช่างเคี่ยน 2) 7395
#ร้านสะดวกซื้อ
#
7 -11 (สาขาโรงพยาบาลราชเวช)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 บ้านอุโบสถ ต.แม่เหียะ
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 หอพักสีชมพู(มช) 15457
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 ( สาขา ซอยสุขเกษม +[ออล คาเฟ่]
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11(บ้านท่าหลุก(ต.สันผีเสื้อ))
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
  7-11 (สาขาสันป่าข่อย)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ
#
7 -11 (วัดเจดีย์หลวง)
#ร้านสะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (5 แยกสันติธรรม 2)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (ดอนปิน 2)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขาถนนเชียงใหม่-แม่โจ้)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (บ้านท่าข้าม ต.แม่เหียะ) allcafe
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7 -11 (บ้านอมรนิเวศน์)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (ตลาดแม่เหียะ) 17338
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #มินิมาร์ท #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (ศรีปิงเมือง)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขา หน้า มช. 2)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขาซอยประทานพร)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 สาขาสนามกีฬา
#เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขา อาเขต)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส