#
ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด (7-11สำนักงานใหญ่)
#พนักงานเซเว่น #ศูนย์เซเว่น #7-11
#
7-11 (สาขา เชียงใหม่แลนด์)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (เชียงใหม่แลนด์ @Curve)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
  7-11 สาขา อำเภอเมือง
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (สาขากาดวรุณ)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) 13652
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 สาขาหนองประทีป
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขาท่าศาลา)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (หอพักชาย 4 มช.) +[ออล คาเฟ่]
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 (ปตท.หลังม.พายัพ)
#ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขาถนนสิโรรส)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #สะดวกซื้อ
#
7-11(สาขา ยูนิลอฟ)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขาราชภัฎ
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7 -11 (ประตูช้างเผือก)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (บ้านร้องเรือคำ(ต.ป่าแดด) )
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขา หน้ามช.)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขาโรงพยาบาลลานนา
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 ( สาขา หนองฮ่อ) 10068
#ร้านสะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (สาขาหนองหอย)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7 -11 (ป่าตัน 2)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขา สันติธรรม)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (pttor บ้านสันคือ)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11(สาขาบ้านท่อ)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขาถนนโพธาราม)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #สะดวกซื้อ
#
7-11 สาขาตลาดนิ่มซี่เส็ง(ต.ฟ้าฮ่าม) + all cafe
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 ( สาขา หน้าวัดเชียงมั่น)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขาการเคหะ 2)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (ถนนกู่เต้า) 15560
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 (สาขา หนองป่าครั่ง 2)
#ร้านสะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (สาขา ป่าแดด 4 (บ้านท่าใหม่อิ))
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 สาขา ตลาดสมเพชร
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
  7-11 สาขาบ้านป่าตัน
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขาตลาดเทพมงคล 2)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ #7-11
#
7-11 สาขา เจ็ดยอด
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (รวมโชคมอลล์) 10994
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (ห้าแยกสันติธรรม 3)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 สาขาศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ
#
7 -11 (กองบิน 41)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (ดอนปิน 2)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 สาขาพืชสวนโลก-แม่เหียะ
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (ประตูวิศวะ) +[ออล คาเฟ่]
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 (สันป่าเลียง) 3269
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขา นวรัฐ)
#เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 สาขา บ้านต้นขาม
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขาสุเทพ
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (บ้านเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 หอพักสีชมพู(มช) 15457
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 (นิมมานเหมินท์ 2) +[ออล คาเฟ่]
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 (สาขา สวนดอก)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขา บ้านศรีบัวเงิน 2
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (ตลาดวโรรส) 5453
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 สาขาดอนปิน
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 สาขาแยกสนามบิน 2
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11( สาขาซอยวัดอุโมงค์)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11(บ้านใหม่หลังมอ ซอย 7)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (ป่าแดด 3)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส