#
แจ่มฟ้า เชฟมาร์ท (สาขายางเนิ้งสารภี)
#ซุปเปอร์มาร์เกต #ร้านค้า #ร้านสะดวกซื้อ