#
ตลาดเทสโก้โลตัส (สาขาบ่อสร้าง)
#คอนวีเนี่ยนสโตร์ #ร้านสะดวกซื้อ #อาหารสด