#
แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท (สาขาดอยสะเก็ด)
#ซุปเปอร์มาร์เกต #ร้านค้า #ร้านสะดวกซื้อ