#
แม็คโคร (สาขาเชียงใหม่)
#สยามแม็คโคร #อาหารสด #อาหารแช่แข็ง
#
โลตัส (สาขา หางดง)
#คอนวีเนี่ยนสโตร์ #ร้านสะดวกซื้อ #อาหารสด
#
บิ๊กซี (หางดง 1) แม่เหียะ
#คอนวีเนี่ยนสโตร์ #ร้านสะดวกซื้อ #อาหารสด
#
บิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)
#คอนวีเนี่ยนสโตร์ #ร้านสะดวกซื้อ #อาหารสด
#
ท็อปส์ มาร์เก็ต (เซ็นทรัลเฟสติวัล)
#ท็อปส์ #มาร์เก็ต #ท็อปส์
#
แจ่มฟ้า ซุปเปอร์มาร์ท (สาขาหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
#ซุปเปอร์มาร์เกต #ร้านค้าประชารัฐ #ประชารัฐ
#
แม็คโคร เชียงใหม่ 2 (หางดง)
#สยามแม็คโคร #อาหารสด #อาหารแช่แข็ง
#
ท็อปส์ มาร์เก็ต (แอร์พอร์ต)
#ท็อปส์ #มาร์เก็ต #ท็อปส์
#
โลตัส (สาขา รวมโชค)
#คอนวีเนี่ยนสโตร์ #ร้านสะดวกซื้อ #อาหารสด
#
แม็คโคร ฟู๊ดเซอร์วิส ( สาขาศิริมังคลาจารย์ )
#แม็คโคร #แม็คโคร #ฟู๊ดเซอร์วิส
#
โลตัส (สาขา เชียงใหม่คำเที่ยง)
#คอนวีเนี่ยนสโตร์ #อาหารสด #อาหารแช่แข็ง
#
โลตัส โก เฟรช (สาขาแม่เหียะ2)
#วัตถุดิบทำอาหาร #เนื้อสด #อาหารพร้อมทาน
#
ท็อปส์ มาร์เก็ต (รวมโชคมอลล์)
#ท็อปส์ #มาร์เก็ต #ท็อปส์
#
ท็อปส์ มาร์เก็ต (โชตนา)
#ท็อปส์ #มาร์เก็ต #ท็อปส์
#
เซ็นทรัล ฟู๊ด ฮอลล์ (เซ็นเฟส ชั้น G)
#เครื่องครัว #อาหาร #เครื่องดื่ม
#
ท็อปส์เดลี่ (สวนดอกพาร์ค)
#ท็อปส์ #มาร์เก็ต #ท็อปส์
#
ท็อปส์ มาร์เก็ต (กาดสวนแก้ว)
#ท็อปส์ #มาร์เก็ต #ท็อปส์
#
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า (เชียงใหม่ 2)
#คอนวีเนี่ยนสโตร์ #ร้านสะดวกซื้อ #อาหารสด