#
ศิวดลค้าข้าว
#ข้าวสาร #ข้าวขายส่ง #ข้าวขายปลีก
#
ข้าวจ้าวข้าวนึ่ง (สาขา สันป่าตอง)
#ข้าวสาร #ไข่ #ข้าวเหนียวเขี้ยวงู