ตลาดหมู เอ็มเค (เชียงดาว)

#หมูสด #คอหมู #เนื้อสุกร

ป้าแอ๊ดหมูสด (เมืองงาย)

#หมูสด #เนื้อหมู #ไก่สด

หมูอินเตอร์ (เชียงดาว)

#หมู #ไข่ไก่สะโพก #สันนอก

ส. วีระ cp

#ไข่เป็ด #ไข่ไก่ #ซีพี