#
  เค มาร์เกต (สาขาช้างคลาน)
#สินค้าเกาหลี #กิมจิ #พริกเกาหลี
#
แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท (สาขาจอมทอง) *coming soon
#ซุปเปอร์มาร์เกต #ร้านค้า #ร้านสะดวกซื้อ
#
หวังจงหวัง ซุปเปอร์มาเก็ตจีน (ท่าแพ)
#ซูปเปอร์มาร์เก็ตจีน #สินค้าจีน
#
โลตัส โก เฟรช (แม่โจ้)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
เด่นสท้านเครื่องครัว แม่โจ้ ช้อปปิ้ง เซ้นเตอร์
#สินค้าประจำวัน #เครื่องครัว #เครื่องใช้
#
สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารจอดรถ S1)
#สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
โลตัสโกเฟรช (สาขา เทศบาลสุเทพ)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส (เชียงดาว)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
เนโกะ อาโนเนะ ซูปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่น
#ซูปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่น #สินค้าญี่ปุ่น
#
แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท (สาขาหางดง)
#ซุปเปอร์มาร์เกต #ร้านค้า #ร้านสะดวกซื้อ
#
แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท (โครงการ เจ สเปซ)
#ซุปเปอร์มาร์เกต #ร้านค้า #ร้านสะดวกซื้อ
#
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส ( สาขาตลาดแม่เหียะ)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัส โก เฟรช (สันทรายน้อย) 3030
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
เก่งการค้า (แม่วาง) (สาขาใหญ่)
#มินิมาร์ท #เครื่องใช้ประจำวัน #ร้านของชำ
#
โลตัสโกเฟรช (ซอยสหกรณ์ )
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส (ตลาดสันป่าข่อย)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัส โกเฟรช (แม่ริมเหนือ)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัส โกเฟรช (หนองผึ้งใต้)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัส โก เฟรช (ตลาด ประตูเชียงใหม่) 1619
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
สหเวช เภสัช
#ร้านขายยา #เภสัช #เครื่องอุปโภคบริโภค
#
โลตัส ( สาขาตลาดต้นพยอม)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัส โกเฟรช (บ้านสันกลาง) 2995
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
สไมล์ มินิมาร์ท (ใน รพ.ลานนา)
#มินิมาร์ท #ร้านของชำ #อาหารกล่อง
#
อริศราซุปเปอร์มาร์ท
#เครื่องสำอางค์ #สินค้าอุปโภค #แชมพู
#
โลตัส โกเฟรช (สันติธรรม)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
มินิบิ๊กซี (หลิ่งหมื่น) 21552
#ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #มินิบิ๊กซี
#
มินิบิ๊กซี (แม่ริม)
#ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #มินิบิ๊กซี
#
แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท (สาขาสันป่าตอง)
#ซุปเปอร์มาร์เกต #ร้านค้า #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัสโกเฟรช (นิมมานเหมินทร์)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
มินิบิ๊กซี (ถนนเวียงบัว )
#ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #มินิบิ๊กซี
#
โลตัส โก เฟรช (สาขา ตลาดขะจาว)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัสโกเฟรช (สาขาช่างเคี่ยน)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
มินิบิ๊กซี แยกต้นแกว๋น 21943
#ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #มินิบิ๊กซี
#
โลตัสโกเฟรช (สารภี) 1337
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัสโกเฟรช (อ หางดง) 1967
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัสโกเฟรช (ตลาดบริบูรณ์)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัส โก เฟรช (ตลาดป่าเหมือด)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัสโกเฟรช (ถนนเชียงใหม่700ปี)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
มินิบิ๊กซี (สันกำแพง) 31038
#ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #มินิบิ๊กซี
#
มินิบิ๊กซี (ถนนเทวัญ)
#ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #มินิบิ๊กซี
#
โลตัส โก เฟรช (วัดเจ็ดยอด)
#ซุปเปอร์มาร์เก็ต #ร้านสะดวกซื้อ
#
ตลาด ป. พัน 7(ตลาดพระนอน)
#ตลาดเช้า #ตลาดเย็น #กาด
#
โลตัส โก เฟรช (สาขาแม่ริม)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัสโก เฟรช (ตลาดแม่กวง) 3021
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส (กาดศรีอรุณ)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
มินิบิ๊กซี ( ถนนชลประทาน )
#ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #มินิบิ๊กซี
#
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส (ตลาดแม่คือ) 932
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
มินิบิ๊กซี (ซอยชมจันทร์)
#ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #มินิบิ๊กซี
#
ท็อปส์ เดลี่ (สาขาหนองหอย ปั๊ม pt )
#มินิมาร์ท #ขนม #เครื่องดื่ม
#
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส (ฮอด)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัส โกเฟรช (สาขา ดอยสะเก็ด)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัส โกเฟรซ (ตลาดทุ่งเสี้ยว) 2049
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัส โกเฟรช (ตลาดสันป่าตอง) 2112
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัสโกเฟรช (ดอนจั่น)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส (ตลาดบ้านน้ำโท้ง)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ
#
โลตัสโกเฟรช (สาขาบ้านป่าตาล)
#มินิมาร์ท #เทสโก้โลตัส #ร้านสะดวกซื้อ