#
เชียงใหม่โอท๊อปเซ็นเตอร์ (สันกำแพง)
#โอท๊อป #สินค้าโอท๊อป #ศูนย์โอท๊อป
#
เดอะ พรีโก้ มอลล์
#มอลล์ #โครงการ #ศูนย์อาหาร