#
ทุ่งเปี่ยมสุข ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
#โครงการ #ศูนย์อาหาร #สวนน้ำ