#
ตลาดนัดแม่กวง [อังคาร,เสาร์]
#ตลาดนัด #กาดนัด #ขายของกลางคืน
#
กาดนัดคาวบอย แม่โจ้ [พุธ]
#ตลาดนัด #ของกิน #ตลาดเย็น
#
ตลาดนัดโฮมมอลล์ [พุธ/พฤหัส]
#ตลาดนัดสันทราย #กาดนัด #ตลาดนัดวันพุธ
#
กาดเอื้ออาธร [จันทร์,พฤหัส]
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดสด
#
ตลาดนัดวันศุกร์ทองสมบูรณ์(กาดศุกร์สันคะยอม)
#กาดนัดวันศุกร์ #ตลาดนัดวันศุกร์ #ตลาดนัดเย็น
#
ตลาดนัดศุกร์หรรษา [ศุกร์]
#ตลาดนัด #กาดนัด #ขายของกลางคืน
#
กาดนัดแม่แฝกสันทราย [อาทิตย์]
#ตลาดนัด #กาดนัด #สินค้าครัวเรือน
#
กาดนัดหนองจ๊อม [พฤหัส]
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดเย็น
#
กาดแม่โจ้ 2477 [พฤหัส-ศุกร์]
#ตลาดนัด #กาดนัด #ขายของกลางคืน
#
กาดแลงบ้านโจ้
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดเย็น
#
ตลาดนัด ทุ่งข้าวตอก [พุธ/เสาร์]
#ตลาดนัด #กาดนัดวันเสาร์ #ตลาดนัดวันเสาร์
#
ตลาดนัดชุมชนคุรุสภา[พุธ/ศุกร์]
#กาดนัด #ตลาดนัด #กาดนัดวันพุธ
#
วินเทจ มาร์เกต Vintage Market@กาดแก้ว แม่โจ้
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดนัดแม่โจ้
#
ตลาดนัดฟีนิกซ์ [ศุกร์]
#กาดนัด #ตลาดนัด #กาดเย็น
#
ตลาดนัด วัดหนองโบสถ [พฤหัส/อาทิตย์]
#กาดนัด #ตลาดนัดเย็น #ตลาดวันพฤหัส
#
ตลาดนัด ชิลล์ ชิลล์
#กาดนัด #ตลาดนัดเย็น #กาดนัดเย็น