#
ถนนคนเดินสารภี (ถนนคนเดินยางเนิ้ง) [เสาร์]
#ตลาดนัด #กาดนัด #ขายของกลางคืน
#
ตลาดนัดบ้านป่างิ้ว
#ตลาดนัด #กาดนัด #ตลาดสด
#
กาดนัดต้นเงิน [พุธ]
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดของสด
#
กาดนัดบ้านยวม [อาทิตย์]
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดของสด
#
ตลาดนัดหน้าวัดกองทราย [พุธ/เสาร์]
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดของสด
#
ตลาดนัดวัดสันคือ [พฤหัส]
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดนัดวันพฤหัส
#
กาดแลง(หน้าวัดป่างิ้ว)
#ตลาดนัด #กาดนัด #ตลาดสด
#
กาดนัดวัดนันทราม [พุธ]
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดของสด
#
  ตลาดนัดแม่พรรณี สารภี [อังคาร]
#ตลาดนัด #วัตถุดิบปรุงอาหาร #ตลาดเย็น
#
ตลาดนัดชุมชน (PTTstaion สารภี)
#ตลาดนัด #กาดนัด #สินค้าชุมชน
#
กาดแลงท่าบะโอ
#ตลาดนัด #กาดนัด #กาดแลง