#
ตลาดนัดท่ารั้ว [อาทิตย์]
#ตลาดนัด #วัตถุดิบปรุงอาหาร #ตลาดเย็น
#
ตลาดนัดแม่คือ [อังคาร,พฤหัส]
#ตลาดนัด #กาดนัด #ขายของกลางคืน
#
ตลาดนัดหน้าอำเภอดอยสะเก็ด
#ตลาดนัด #กาดนัด #ขายของกลางคืน
#
  ตลาดนัด ทวีทรัพย์พลาซ่า [จันทร์/พุธ]
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดนัดดอยสะเก็ด
#
ตลาดสดชุมชนกาดลื้อ
#ตลาดสด #ตลาด #กาดนัด
#
กาดนัดแม่ก๊ะ [วันจันทร์]
#ตลาดสด #ตลาดนัด #กาดนัดวันจันทร์
#
ตลาดลานดอกเสี้ยวเทพเสด็จ
#ตลาดนัด #ตลาดนัดเทพเสด็จ #กาดนัด
#
กาดลื้อ เตวซื้อ
#กาดนัดวันเสาร์ #ตลาดนัดดอยสะเก็ด #ตลาดนัดวันเสาร์
#
กาดหมั้วเตียวกอง หมู่ 2
#กาดหมั้ว #ตลาดนัด #กาดนัด