#
ตลาดนัดถนนคนเดินฝาง [วันอาทิตย์]
#ตลาดถนนคนเดิน #กาดนัด #กาดนัด
#
ทรัพย์สว่างไนท์บาร์ซ่า [อังคาร]
#ตลาดนัดวันอังคาร #กาดนัดอังคาร #กาดนัดเย็น