#
ตลาดนัดเชียงดาวอังคาร [อังคาร]
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดนัดเชียงดาว
#
ถนนคนเดินเชียงดาว [พฤหัสบดี]
#ถนนคนเดิน #ตลาดนัด #ตลาดนัดพฤหัสบดี